Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg

Substancja czynna Lamotriginum
Nazwa preparatu Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg
Zawartość opakowania 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN 5909990334766
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,20 PLN
Zakres wskazań objętych Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa
Urzędowa cena zbytu 19,22 PLN
Cena detaliczna 25,72 PLN
Wysokość limitu 25,72 PLN
Decyzja od 2016-01-01/2016-07-01 – dla kolumny M, 2016-03-01 – dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata – dla kolumny M, 3 lata – dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Padaczka. Dorośli i młodzież ≥13 lat: leczenie skojarzone lub monoterapia napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych; napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta - lek jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta. Dzieci od 2 do 12 lat: leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta; monoterapia w typowych napadach nieświadomości. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Dorośli (≥18 lat): zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji. Lamotrygina nie jest wskazana w doraźnym leczeniu epizodów manii lub depresji.
Wskazania
pozarejestracyjne
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne

Wszystkie preparaty zawierające Lamotriginum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 25,72 PLN
Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 13,61 PLN
Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 25,94 PLN
Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 13,73 PLN
Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 7,07 PLN
Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 16,39 PLN 27,33 PLN
Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,67 PLN 32,75 PLN
Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 10,75 PLN 64,11 PLN
Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 11,76 PLN 15,63 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) ryczałt 8,37 PLN 9,14 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) ryczałt 5,27 PLN 21,91 PLN
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 79,34 PLN
Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. ryczałt 3,20 PLN 76,34 PLN
Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,17 PLN 11,04 PLN
Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 10,72 PLN 21,66 PLN
Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,67 PLN 32,75 PLN
Symla, tabl., 25 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 7,04 PLN
Symla, tabl., 50 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 13,57 PLN
Symla, tabl., 100 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 25,63 PLN